Tag Archives: poljubac

U dvadeset petoj još uvijek sam djevica

Što to ne valja sa mnom? Zašto se jednostavno ne mogu prepustiti osjećajima? Dražen je tako dobar i drag a ja? Sve sam uprskala! Ovo je sigurno kraj – razmišljala sam lica umrljanog suzama dok sam drhtavim rukama nervozno pokušavala